Ημερομηνίες

Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 6 Μαϊου 2009 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 8 Μαϊου 2009. Το Σάββατο, 9 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί προαιρετική, ολοήμερη εκδρομή στην Ύδρα.

 

Γραμματεία συνεδρίου

Ηλιότοπος Συνέδρια

Υψηλάντου 28, 172 36, Δάφνη, Αθήνα

Τηλ.: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: media2009@heliotopos.net

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων: 14 Δεκεμβρίου 2008

Ενημέρωση για την αποδοχή των περιλήψεων: 11 Ιανουαρίου 2009

Υποβολή του πλήρους κειμένου: 30 Μαρτίου 2009

Προ-εγγραφές (early registration): 30 Μαρτίου 2009

 

Κονκάρδες

Οι κονκάρδες θα παραδίδονται από τη Γραμματεία σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες τις ώρες και ημέρες του συνεδρίου. Για λόγους ασφαλείας, οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν την κονκάρδα τους σε εμφανές σημείο κατά την είσοδο και παραμονή τους στις αίθουσες συνεδριάσεων και τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

Visa

Βίζα εισόδου στη χώρα μπορεί να είναι απαραίτητη, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

 

Επιστολή - Πρόσκληση

Οι συμμετέχοντες που χρειάζονται επιστολή πρόσκλησης για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να επικοινωνήσουν γραπτώς με τη Γραμματεία του συνεδρίου, καθορίζοντας λεπτομερώς τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι αυτή η διαδικασία σκοπό έχει να διευκολύνει τους συνέδρους που χρειάζονται βίζα η άδεια συμμετοχής στο συνέδριο. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επίσημη πρόσκληση συμμετοχής και δεν συνεπάγεται κάλυψη εξόδων εγγραφής, διαμονής η άλλης οικονομικής υποστήριξης από το συνέδριο.

 

Ασφάλεια

Ιδιαίτερα συνιστάται όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν μια επαρκή ασφάλεια ταξιδιού και υγείας, δεδομένου ότι οι διοργανωτές του συνεδρίου δεν μπορούν να δεχτούν οποιαδήποτε ευθύνη για τα ατυχήματα, τις ασθένειες ή τους τραυματισμούς που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ούτε την απώλεια, ή τη ζημία, οποιωνδήποτε αποσκευών ή/και προσωπικών αντικειμένων.

Designed and developed by Heliowebs