Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων

 

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά ή στα γαλλικά, να μην υπερβαίνουν τις 500 λέξεις και να περιέχουν τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:

 

- Τίτλος (Title)

- Θέμα (Topic)

- Συγγραφείς και φορείς (Authors and affiliations)

- Περίληψη (μέχρι 500 λέξεις)

 

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι στις 14 Δεκεμβρίου 2008. Βεβαίωση παραλαβής των περιλήψεων θα αποσταλεί σε όλους τους συγγραφείς, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2009.

 

Οι συγγραφείς των οποίων η περίληψη της εργασίας θα γίνει αποδεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα πρέπει να καταθέσουν το πλήρες κείμενο (full paper) μέχρι τις 30 Μαρτίου 2009.

 

Το πλήρες κείμενο της εργασίας μπορεί να είναι στα αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά.

 

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή μιας εργασίας συνεπάγεται υποχρεωτικά την εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου, τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς για την παρουσίασή της. Εάν κάποιος συγγραφέας δεν μπορεί να παραστεί στο συνέδριο, έχει την υποχρέωση να ορίσει αντικαταστάτη για την παρουσίαση και να ενημερώσει τους διοργανωτές.

 

Υποβολές

 

- Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email:media2009@panteion.org

- Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 14 Δεκεμβρίου 2008

- Επιβεβαίωση αποδοχής: 11 Ιανουαρίου 2009

- Υποβολή πλήρους κειμένου: 30 Μαρτίου 2009

 

Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών

 

Γλώσσες

 

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά.

Οι παρουσιάσεις στο συνέδριο μπορεί επίσης να είναι στα αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά.

 

Δημοσίευση

 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε μορφή ISBN - CD ROM.

 

Πληροφορίες για την υποβολή των εργασιών:

Χριστίνα Μπονάρου

Συντονισμός και γραμματειακή υποστήριξη

E-mail: media2009@panteion.org

Designed and developed by Heliowebs