Ένα ειδικό πακέτο χορηγιών, προβολής και διαφήμισης έχει σχεδιαστεί για το Συνέδριο MEDIA 2009. Οι χορηγοί του συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το προφίλ του οργανισμού που εκπροσωπούν και να εξασφαλίσουν την αναγνώριση της επιχείρησής τους. Θα προβληθούν σε ανώτερα στελέχη και επίσημους ομιλητές που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο και θα χτίσουν ισχυρές σχέσεις. Θα συνεργαστούμε στενά με κάθε χορηγό για να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πακέτο προβολής, που θα προσαρμόζεται στους συγκεκριμένους στόχους μάρκετινγκ και επιχειρησιακής ανάπτυξης. Τα χορηγικά πακέτα περιλαμβάνουν από αποκλειστικές χορηγίες του συνεδρίου, έως μεμονωμένες χορηγίες.

 

Για προτάσεις διαφήμισης και προβολής επικοινωνείτε με:

την κα Μαρία Λιάτσου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Ηλιότοπος Συνέδρια

 

Γραμματεία συνεδρίου

Ηλιότοπος Συνέδρια

Υψηλάντου 28, 172 36, Δάφνη, Αθήνα

Τηλ.: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: media2009@heliotopos.net

Designed and developed by Heliowebs