ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στόχος του συνεδρίου είναι η μελέτη της ψηφιακής μαζικής επικοινωνίας και η σημασία που έχει για τον δημόσιο χώρο, όπως διαμορφώνονται και τα δύο σήμερα από τα κράτη και την πολιτική, τις τεχνολογίες, τις επιχειρηματικές δράσεις, τις εκδοτικές πρωτοβουλίες και τις συλλογικότητες των πολιτών που αξιοποιούν το Ιντερνέτ και τα φορητά μέσα επικοινωνίας. Θα διερευνηθούν οι σχέσεις των νέων μέσων και μορφών ενημέρωσης μεταξύ τους, οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις με τις παραδοσιακές δομές ενημέρωσης και οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες τους.

 

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία του Megaron Plus.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

1. Οικονομικές στρατηγικές και νέα μέσα: τοπικό και παγκόσμιο, δωρεάν και επί πληρωμή.

Οι οικονομικές και εμπορικές λογικές που διέπουν τη ενημέρωση σήμερα. Η σχέση μεταξύ εθνικών/περιφερειακών λογικών και παγκοσμιοποίησης της ενημέρωσης. Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, δωρεάν και επί πληρωμή ειδησεογραφικού και σχολιογραφικού ή χρηστικού περιεχομένου.

 

2. Οι τεχνολογίες αιχμής: οθόνη και χαρτί.

Ποιες είναι οι τρέχουσες και αναμενόμενες τεχνολογικές αλλαγές και πως επιδρούν στη διαμόρφωση του πληροφοριακού προϊόντος, στη διακίνησή του και στην πρόσληψή του από το κοινό. Πώς συνυπάρχουν και συνδυάζονται οι παραδοσιακές και οι νέες τεχνολογίες;

 

3. Νέα Μέσα, νέο περιεχόμενο; Το άμεσο και το έμμεσο, το περιοδικό και το συνεχές, το πρωτότυπο και το αντίγραφο.

Πώς διαμορφώνεται το περιεχόμενο της ενημέρωσης στο νέο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ποιες είναι οι εξελίξεις στη θεματολογία των μέσων, στις διαδικασίες του ρεπορταζ και της σύνταξης, οι αλλαγές στην επί του πεδίου δημοσιογραφία και στις αίθουσες σύνταξης.

 

4. Νέα μέσα, νέο κοινό; Επίδραση και διάδραση.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αμφίδρομη επικοινωνία, γίνεται πραγματικότητα; Διαμορφώνονται νέες μεντιακές συλλογικότητες;

 

5. Νέα μέσα, νέοι δημοσιογράφοι; Λόγος και εικόνα, ανάλυση και καταγραφή, επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Πώς εξελίσσεται το δημοσιογραφικό επάγγελμα; Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται και πώς σχετίζονται με τους παραδοσιακούς καταμερισμούς και τις υπάρχουσες ιεραρχίες. Πώς επηρεάζονται οι εργασιακές σχέσεις από τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές αλλαγές; Ποια είναι η θέση των πολιτών στην παραγωγή ενημέρωσης και γενικά στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου με τη χρήση των νέων μέσων;

 

6. Θεσμικές και πολιτικές όψεις.

Οι συνέπειες της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας στο θεσμικό και πολιτικό σύστημα.

Designed and developed by Heliowebs